logo va bang chung nhan

1. Truy cập Website hoặc Cửa Hàng Trực Tuyến:

  • Nếu doanh nghiệp của bạn có website hoặc cửa hàng trực tuyến, khách hàng có thể truy cập vào đó để xem sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp.

2. Tìm Kiếm Sản Phẩm hoặc Dịch Vụ:

  • Sử dụng thanh tìm kiếm hoặc danh mục sản phẩm trên website hoặc cửa hàng trực tuyến để tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ mà khách hàng quan tâm.

3. Xem Chi Tiết Sản Phẩm hoặc Dịch Vụ:

  • Khách hàng có thể nhấp vào sản phẩm hoặc dịch vụ để xem thông tin chi tiết, bao gồm hình ảnh, mô tả, giá cả và các thông tin khác liên quan.

4. Thêm Sản Phẩm vào Giỏ Hàng:

  • Sau khi chọn sản phẩm hoặc dịch vụ mong muốn, khách hàng có thể thêm vào giỏ hàng để tiếp tục mua sắm hoặc tiến hành thanh toán.

5. Thanh Toán:

  • Khi đã hoàn tất việc chọn sản phẩm, khách hàng chuyển đến trang thanh toán. Ở đây, họ cung cấp thông tin về địa chỉ giao hàng, phương thức thanh toán và các thông tin cần thiết khác.

6. Xác Nhận Đơn Hàng:

  • Sau khi hoàn tất thông tin thanh toán, khách hàng cần xác nhận đơn hàng để hoàn tất quá trình mua hàng.

7. Nhận Xác Nhận Đơn Hàng:

  • Doanh nghiệp sẽ gửi xác nhận đơn hàng đến khách hàng thông qua email hoặc thông báo trực tuyến, xác nhận rằng đơn hàng đã được nhận và đang được xử lý.

8. Nhận Sản Phẩm hoặc Dịch Vụ:

  • Sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ được giao đến địa chỉ đã cung cấp trong đơn hàng, và khách hàng sẽ nhận được thông báo về thời gian giao hàng dự kiến.

9. Đánh Giá và Phản Hồi:

  • Sau khi nhận được sản phẩm hoặc dịch vụ, khách hàng có thể đánh giá và phản hồi về trải nghiệm mua hàng của mình trên website hoặc cửa hàng trực tuyến.

10. Liên Hệ Hỗ Trợ:

  • Trong trường hợp cần hỗ trợ hoặc có thắc mắc, khách hàng có thể liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp để được giúp đỡ và tư vấn thêm.