logo va bang chung nhan

Chính sách Đổi Trả

1. Đổi Trả Sản Phẩm

1.1 Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ đổi trả sản phẩm chất lượng và linh hoạt để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

1.2 Khách hàng có quyền yêu cầu đổi trả sản phẩm trong một khoảng thời gian nhất định kể từ ngày mua hàng, tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể được nêu trong chính sách này.

2. Điều Kiện Đổi Trả

2.1 Sản phẩm cần phải ở trong tình trạng mới, không sử dụng và không bị hỏng.

2.2 Khách hàng cần giữ lại hóa đơn mua hàng hoặc chứng minh mua hàng để yêu cầu đổi trả.

2.3 Một số loại sản phẩm có thể không được chấp nhận để đổi trả do tính chất đặc biệt hoặc vấn đề vệ sinh.

3. Quy Trình Đổi Trả

3.1 Khách hàng cần liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi để bắt đầu quy trình đổi trả. Thông tin liên hệ có thể được tìm thấy trên tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc trên trang web của chúng tôi.

3.2 Chúng tôi sẽ kiểm tra sản phẩm để đảm bảo rằng nó đáp ứng các điều kiện đổi trả được nêu trong chính sách này.

3.3 Sau khi xác nhận, chúng tôi sẽ tiến hành đổi trả sản phẩm hoặc cung cấp giải pháp thay thế phù hợp.

4. Hạn Chế và Điều Kiện Đặc Biệt

4.1 Chính sách đổi trả không áp dụng cho các sản phẩm đã qua sử dụng hoặc đã bị hỏng do lỗi của khách hàng.

4.2 Chúng tôi có thể áp dụng các điều kiện đặc biệt đối với các loại sản phẩm cụ thể hoặc trong các trường hợp đặc biệt.

4.3 Chúng tôi giữ quyền điều chỉnh hoặc hủy bỏ chính sách đổi trả mà không cần thông báo trước.