logo va bang chung nhan

Chính sách Bảo hành và Bảo trì

1. Bảo hành Sản phẩm

1.1 Sản phẩm của chúng tôi được bảo hành chất lượng cho một khoảng thời gian nhất định kể từ ngày mua hàng, tùy thuộc vào loại sản phẩm và điều kiện cụ thể được nêu trong tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc trên trang web của chúng tôi.

1.2 Trong thời gian bảo hành, nếu có bất kỳ lỗi sản phẩm nào do vấn đề về vật liệu hoặc thiết kế, chúng tôi sẽ sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm miễn phí. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do việc sử dụng không đúng cách hoặc bảo quản không đúng.

1.3 Khách hàng cần giữ lại hóa đơn mua hàng hoặc chứng minh mua hàng để yêu cầu bảo hành.

2. Bảo trì Sản phẩm

2.1 Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo trì định kỳ cho sản phẩm của chúng tôi tùy thuộc vào loại sản phẩm và yêu cầu cụ thể. Thông tin chi tiết về dịch vụ bảo trì có thể được cung cấp qua tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc trên trang web của chúng tôi.

2.2 Đối với các dịch vụ bảo trì, chúng tôi cam kết cung cấp sự chuyên nghiệp và hiệu quả nhất để đảm bảo sản phẩm của quý khách luôn hoạt động ổn định và đáng tin cậy.

3. Điều kiện và hạn chế

3.1 Chính sách bảo hành và bảo trì chỉ áp dụng cho sản phẩm mua từ chúng tôi hoặc từ đối tác chính thức của chúng tôi.

3.2 Bảo hành không bao gồm các trường hợp sau:

  • Sản phẩm bị hư hỏng do sử dụng không đúng cách hoặc bảo quản không đúng.
  • Sản phẩm bị hư hỏng do tai nạn hoặc sử dụng lạm dụng.
  • Sản phẩm đã được sửa chữa hoặc can thiệp bởi bên thứ ba không được phép.

4. Yêu cầu Bảo hành và Bảo trì

4.1 Khách hàng cần liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi để yêu cầu bảo hành hoặc bảo trì. Thông tin liên hệ có thể được tìm thấy trên tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc trên trang web của chúng tôi.

4.2 Khách hàng cần cung cấp chứng minh mua hàng và mô tả chi tiết về vấn đề của sản phẩm để được phục vụ tốt nhất.